Vytisknout 

Exportní factoring je komplexní finanční služba zaměřená na zlepšení Vašich hotovostních toků zpomalených v důsledku prodeje s odloženou splatností zahraničním odběratelům.

 

V rámci exportního factoringu Vám nabízíme:

 

Jak funguje exportní factoring?

Klasický exportní factoring schéma 2023 

  1. Běžným způsobem dodáváte a fakturujete za dodané zboží nebo služby Vašim zahraničním odběratelům a faktury standardně elektronicky postoupíte na Factoring České spořitelny přes aplikaci eFactoring.
  2. Na základě postoupení pohledávek Vám okamžitě uhradíme standardně až 90% jejich hodnoty.
  3. Zahraniční odběratelé hradí ve splatnosti své závazky přímo na účet Factoringu České spořitelny (nebo importní factoringové společnosti v zemi odběratele) 
  4. Po obdržení platby od Vašich odběratelů ze zahraničí Vám doplatíme zbývajících 10% hodnoty pohledávky.

 

Jak začít?

  1. Zašlete nám seznam Vašich zahraničních odběratelů navrhovaných pro factoring a my Vám následně na základě analýzy struktury Vašeho odběratelského portfolia, navrhovaného obratu přes factoring a požadované služby navrhneme podmínky financování, správy a případně pojištění Vašich prodejů.
  2. Poté proběhne krátká analýza obchodního případu a schválení factoringové spolupráce ve Factoringu České spořitelny.
  3. Po podpisu factoringové smlouvy a zaškolení můžeme začít okamžitě financovat Vaše pohledávky.


Náklady na factoring

Náklady za factoringové služby jsou závislé na rozsahu služeb, které požadujete a jsou individuální. Obecně se skládají ze dvou základních složek:

 

Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)