Tuzemský factoring je komplexní finanční služba zaměřená na urychlení Vašich hotovostních toků zpomalených v důsledku prodeje s odloženou splatností. Tato služba zahrnuje financování, zajištění rizika, správu a inkaso pohledávek za tuzemskými odběrateli a je součástí širší skupiny produktů řešících financování dodavatelsko-odběratelských vztahů Supply Chain Financing.

 

Supply Chain Financing - VIDEO


 

Zabezpečíme vám:

 • plynulé profinancování Vašich faktur (pohledávek) vystavených na tuzemské  odběratele v rámci schváleného limitu
 • zálohovou platbu až do výše 90% hodnoty postoupených pohledávek nejpozději do 48 hodin – pokud máte bankovní účet u České spořitelny, a.s., pak máte finance k dispozici ihned
 • převzetí rizika z nezaplacení vyplývající z platební neschopnosti či nevůle Vašeho dlužníka v případě bezregresní formy factoringu
 • správu a inkaso faktur a vedení detailní statistiky prodeje
 • eFactoring – internetová aplikace zajišťující Vám on-line přístup k Vašim informacím o factoringovém obchodu

 

Jak funguje tuzemský factoring?

Klasický factoring schéma 2023

 1. Běžným způsobem dodáváte a fakturujete za dodané zboží nebo služby Vašim odběratelům a faktury standardně elektronicky postoupíte na Factoring České spořitelny přes aplikaci eFactoring.
 2. Na základě postoupení pohledávek Vám okamžitě uhradíme standardně až 90% jejich hodnoty.
 3. Odběratelé hradí ve splatnosti své závazky na účet Factoringu České spořitelny.
 4. Po obdržení platby od Vašich odběratelů Vám doplatíme zbývajících 10% hodnoty pohledávky.

 

Jak začít?

 1. Zašlete nám seznam Vašich odběratelů navrhovaných pro factoring a my Vám následně na základě analýzy struktury Vašeho odběratelského portfolia, navrhovaného obratu přes factoring a požadované služby navrhneme podmínky financování, správy a případně pojištění  Vašich prodejů.
 2. Poté proběhne krátká analýza obchodního případu a schválení factoringové spolupráce ve Factoringu České spořitelny.
 3. Po podpisu factoringové smlouvy a zaškolení můžeme začít okamžitě financovat Vaše pohledávky.

 

Náklady na factoring

Náklady za factoringové služby jsou závislé na rozsahu služeb, které požadujete a jsou individuální. Obecně se skládají ze dvou základních složek:

 • Factoringový poplatek - zahrnuje náklady na administrativní zpracování Vašich prodejů a náklady za záruku před platební neschopností. Standardně se pohybuje od 0,3% do 1,5% z nominální hodnoty pohledávek
 • Úroková sazba - pohybuje se na obvyklé úrovni bankovních sazeb, kterou aplikují komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů

 

Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)