V případě Vašeho zájmu o factoringové služby v jiných zemích prosím kontaktujte naše oddělení mezinárodního factoringu 
na telefonním čísle: +420 956 770 756.

V rámci Finanční skupiny nabízíme možnosti factoringu v těchto zemích podle sídla zahraničního klienta:

  • Rakousko
  • Slovensko
  • Chorvatsko
  • Maďarsko
  • Rumunsko

Úplný seznam členů Finanční skupiny České spořitelny a společností náležejících do skupiny Erste Group naleznete zde.