Hledáte možnosti, jak financovat a lépe řídit Váš dodavatelsko-odběratelský řetězec?

 

Využijte Post Financing, alternativu k reverznímu factoringu!

 

Co je Post Financing?

  • Řízení likvidity obchodních partnerů bez nutnosti vytvářet tlaky na pracovní kapitál
  • Vypořádání obchodních závazků za klienta factorem ve splatnosti dodavatelské faktury
  • Odklad platby vzniklého finančního závazku za factorem
  • Přenos potvrzených dodavatelských faktur odběratelem elektronicky

Post Financing, jako alternativa reverzního factoringu, je jednou ze součástí financování dodavatelsko-odběratelského řetězce (Supply Chain Finance). Podporuje řízení likvidity obchodních partnerů bez nutnosti vytvářet tlaky na pracovní kapitál prostřednictvím uplatňovaných lhůt splatnosti. Klientem je odběratel v obchodním vztahu, který má zájem o odklad finančního vypořádání svých obchodních závazků nad rámec stanovené doby splatnosti dodavatelských faktur. Narozdíl od reverzního factoringu ale nedochází ke změně doby splatnosti faktur a komerční vztah mezi dodavatelem a odběratelem tedy není ničím modifikován. V den splatnosti předmětnou fakturu Factoring České spořitelny vypořádá za klienta dle jeho platební instrukce. Klient pak svůj finanční závazek hradí na Factoring České spořitelny v odloženém termínu smluvně dohodnutém s factorem.

 

Jak funguje Post Financing?

Post Financing schéma 2023

 

Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)

 

Využijte Post Financing, moderní způsob formy financování odběratelsko-dodavatelského řetězce (Supply Chain finance) a spolupracujte s Factoringem České spořitelny, jednou s nejvýznamnějších společností na českém factoringovém trhu.

Kontaktujte nás prosím a my Vám připravíme individuální nabídku.