Factoring České spořitelny zajišťuje správu a inkaso pohledávek a s tím související administrativní činnosti, což Vám umožňuje lépe se soustředit na předmět Vaší výrobní a obchodní činnosti

Díky našemu propracovanému mechanismu péče o pohledávky a upomínkových a inkasních procesů můžete očekávat, že výtěžnost i rychlost inkasa Vašich pohledávek vzroste. Zároveň Vám poskytujeme detailní statistiky a přehledy aktuálně i v časových řadách.

 

Výhody produktu:

  • můžete se plně věnovat Vašim obchodům - Factoring České spořitelny přebírá veškerou péči o Vaše pohledávky od vzniku až po jejich inkaso Vašimi odběrateli
  • automatický systém zasílání upomínek odběratelům, kteří jsou v prodlení s platbami
  • odstranění jazykových a časových bariér při komunikaci se zahraničními odběrateli
  • aktuální přehledy o stavu a platební morálce odběratelů díky on-line přístupu na zabezpečené internetové stránky – eFactoring
  • Factoring České spořitelny je v případě kolektování nestranný subjekt s bankovním zázemím
  • pro dynamicky se rozvíjející společnosti v konečném důsledku dochází ke snížení administrativy a personálních nákladů

 

Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)