Vnitřní oznamovací systém

Vítejte v oznamovacím systému společnosti Factoring České spořitelny, a.s. (dále jen Factoring ČS), který je nedílnou součástí strategií a postupů vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik.

Nevíte, o co se jedná? Nevadí, připravili jsme si pro vás informativní dokument, který vám ulehčí orientaci v tom, jaké jednání může být oznámeno, kde se oznámení podává a na koho se můžete obracet s případnými dotazy.

 

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec Factoringu ČS, který je v pracovněprávním vztahu nebo další dotčené fyzické osoby, které vykonávají pro Factoring ČS práci anebo jinou obdobnou činnost na základě jiného vztahu, uchazeč o zaměstnání a další osoby vykonávající u Factoringu ČS odbornou praxi, stáž anebo jinou obdobnou činnost, jakož i členové všech orgánů společnosti Factoring ČS.

Vedle osob uvedených v předchozím odstavci mohou oznámení podat i fyzické osoby, které jsou v postavení zaměstnance, člena orgánu anebo společníka každé právnické osoby, jež je dodavatelem zboží, služeb pro společnost Factoring ČS, nebo jsou samy takovým dodavatelem v postavení nezávislého podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné) a jež učiní oznámení podle Zákona.

 

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti Factoring ČS, a které:

  1. má znaky trestného činu;
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
  3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů; nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie (např. v oblastech finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů apod.)

 

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • telefon: +420 603 880 350
  • osobně: Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4

K podání oznámení můžete použít formulář, který je dostupný zde.

 

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, Zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata další opatření a můžete nést následky jak ze strany Factoring ČS, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů. Mimo jiné vám hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč v souladu s § 23 Zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Nejste spokojeni s výsledkem oznámení?

Vedle vnitřního oznamovacího systému umožňuje zákon využít i další způsoby oznámení. Jedním z nich je oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný zde.

POZOR: Factoring ČS podléhá rovněž povinnostem dle AML zákona. Pokud se oznámení, které chcete učinit vztahuje nebo může vztahovat k problematice AML, tak nelze učinit externí oznámení prostřednictvím oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti. V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím oznamovacího systému Finančního analytického úřadu, který je dostupný zde.

Komplexní informace pro oznamovatele vedle informačního dokumentu a interního předpisu lze nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde.