Hledáte možnosti, jak financovat a lépe řídit Váš dodavatelsko-odběratelský řetězec?

 

Využijte Vaší silné pozice v odběratelsko-dodavatelských vztazích!

 

Využijte řešení financování Vašich dodavatelů na základě konfirmace Vašich závazků! To vše elektronicky přes internetovou platformu eFactoring a s podporou elektronické výměny dokumentů EDI díky našemu partnerství se společností EDITEL, předním mezinárodním poskytovatelem služeb v oblasti elektronické výměny dokumentů.

 

Co je reverzní factoring?

  • Jednoduše ovladatelný, plně automatický nástroj financování Vašich dodavatelů ve výši až 100% na základě potvrzení (konfirmace) Vašich obchodních závazků
  • Díky prodloužení splatnosti dodavatelských faktur si optimalizujete využití Vašeho pracovního kapitálu
  • Zajistíte si dodatečné zdroje financování bez navyšování Vaší úvěrové angažovanosti

Reverzní factoring je jednou ze součástí financování v odběratelsko-dodavatelských vztazích Supply Chain Financing, který podporuje obchodní spolupráci mezi společnostmi různé velikosti či rozdílné finanční síly. Zatímco u standardního factoringu bývá klientem dodavatel postupující své pohledávky za více svými odběrateli a získává okamžité profinancování jeho faktur, v případě reverzního factoringu je klientem jeden velký bonitní odběratel, který má větší množství zejména menších dodavatelů.

 

Supply Chain Financing - VIDEO


 

Co Vám reverzní factoring přinese?

  • zlepšení využití pracovního kapitálu díky prodloužení splatnosti dodavatelských faktur
  • možnost žádat po dodavatelích prodloužení splatnosti bez negativního dopadu na jejich finanční situaci
  • zajištění dodatečných zdrojů financování bez navyšování úvěrové angažovanosti u bank
  • možnost využít reverzního factoringu k vyjednání příznivějších cen od dodavatelů
  • žádná minimální či maximální výše dodavatelských faktur k financování
  • stabilizace portfolia Vašich dodavatelů

 

Win-Win řešení

Společně oslovíme Vaše vybrané dodavatele s nabídkou factoringového financování jejich pohledávek za Vaší společností až do výše 100%, bez negativního dopadu na jejich finanční situaci – za cenových podmínek postavených na bonitě Vaší společnosti. Při této příležitosti je můžete požádat o prodloužení splatnosti jejich faktur nebo jiných podmínek Vašich obchodních vztahů. Díky tomu budete moci ještě lépe optimalizovat Vaše cash-flow a přesunout pracovní kapitál z krátkodobých aktiv do rozvoje Vaší společnosti. A Vaši dodavatelé využitím reverzního factoringu získají stabilnější postavení ve Vašem dodavatelském portfoliu.

 

Jak funguje reverzní factoring?

Reverzní factoring schéma 2023

 

Přečtěte si více o reverzním factoringu

 

Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)

 

Využijte reverzní factoring, moderní způsob formy financování odběratelsko-dodavatelského řetězce (Supply Chain finance) a spolupracujte s Factoringem České spořitelny, jednou s nejvýznamnějších společností na českém factoringovém trhu.

Kontaktujte nás prosím a my Vám připravíme individuální nabídku.