Factoring (faktoring) je komplexní produkt řešící klientům financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění pohledávek pro případ platební nevůle či platební neschopnosti odběratelů.

Zjednodušeně řečeno, klient pravidelně dodává zboží tuzemským nebo zahraničním odběratelům, kopie faktur posílá na naši společnost a my mu proplácíme standardně do dvou dnů až 90% hodnoty postoupené pohledávky. O pohledávky dále pečujeme, zajišťujeme jejich včasné inkaso, v případě prodlení placení od odběratelů jim zasíláme upomínky, organizujeme kolektování a právní podporu. K datu splatnosti hradí odběratelé na náš účet a my následně uhradíme klientovi zbývajících 10%.

 

Proč využít factoring?

Jednou z hlavních výhod factoringu je, že klient nemusí čekat na zaplacení od odběratele – peníze má okamžitě k dispozici a může je použít například na zaplacení svých závazků. Nemusí se starat o pohledávky a může se plně věnovat svému obchodu. V případě bezregresního factoringu, kdy pohledávky jsou i pojištěné, klient má jistotu vrácení až 100% nominální hodnoty pohledávky a to do 90 dnů po její splatnosti.

 

Jednou smlouvou na jednom místě tak klient získává:

  • Financování pohledávek
  • Správu a inkaso pohledávek
  • Pojištění pohledávek