Exportní factoring je komplexní finanční služba zaměřená na zlepšení Vašich hotovostních toků zpomalených v důsledku prodeje s odloženou splatností zahraničním odběratelům.

 

V rámci exportního factoringu Vám nabízíme:

 • ochranu před platební neschopností či nevůlí Vašich odběratelů až do výše 100% Vaší pohledávky
 • plynulé profinancování vašich faktur (pohledávek) na schválené odběratele
 • zálohovou platbu až do výše 90% hodnoty Vašich faktur
 • platby podle Vašeho výběru v českých korunách nebo volně směnitelných měnách na Vaše korunové resp. devizové účty
 • správu a inkaso pohledávek
 • eFactoring – internetová aplikace zajišťující Vám on-line přístup k aktuálním informacím

 

Jak funguje exportní factoring?

Klasický exportní factoring schéma 2023 

 1. Běžným způsobem dodáváte a fakturujete za dodané zboží nebo služby Vašim zahraničním odběratelům a faktury standardně elektronicky postoupíte na Factoring České spořitelny přes aplikaci eFactoring.
 2. Na základě postoupení pohledávek Vám okamžitě uhradíme standardně až 90% jejich hodnoty.
 3. Zahraniční odběratelé hradí ve splatnosti své závazky přímo na účet Factoringu České spořitelny (nebo importní factoringové společnosti v zemi odběratele) 
 4. Po obdržení platby od Vašich odběratelů ze zahraničí Vám doplatíme zbývajících 10% hodnoty pohledávky.

 

Jak začít?

 1. Zašlete nám seznam Vašich zahraničních odběratelů navrhovaných pro factoring a my Vám následně na základě analýzy struktury Vašeho odběratelského portfolia, navrhovaného obratu přes factoring a požadované služby navrhneme podmínky financování, správy a případně pojištění Vašich prodejů.
 2. Poté proběhne krátká analýza obchodního případu a schválení factoringové spolupráce ve Factoringu České spořitelny.
 3. Po podpisu factoringové smlouvy a zaškolení můžeme začít okamžitě financovat Vaše pohledávky.


Náklady na factoring

Náklady za factoringové služby jsou závislé na rozsahu služeb, které požadujete a jsou individuální. Obecně se skládají ze dvou základních složek:

 • Factoringový poplatek - zahrnuje náklady na administrativní zpracování Vašich prodejů a náklady za záruku před platební neschopností. Standardně se pohybuje od 0,3% do 1,5% z nominální hodnoty pohledávek.
 • Úroková sazba - pohybuje se na obvyklé úrovni bankovních sazeb, kterou aplikují komerční banky při poskytování krátkodobých úvěrů.

 

Produktový prospekt (v pdf, pro tisk)